Κατασκευή τετραόροφης πολυκατοικίας στην Γλυφάδα

Ανακαίνιση ισογείου διαμερίσματος στην Γλυφάδα

Ανακατασκευή στέγης στην Γλυφάδα

Ανακατασκευή στέγης στην Βάρη