Ανάληψη ιδιωτικών έργων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει κάθε είδους ιδιωτικό εργο, από την έκδοση αδειών δόμησης έως και την πλήρη αποπεράτωση του ακινήτου για να κατοικηθεί.

Με υπευθυνότητα και σωστό σχεδιασμό τα έργα μας παραδίδονται αψεγάδιαστα στα χέρια του ιδιοκτήτη.